Home > Wordt uw behandeling bij MediConsult vergoed?

Wordt uw behandeling bij MediConsult vergoed?

Nauwe samenwerking met collega ZBC
Door een nauwe samenwerking met een ZBC (ZelfstandigBehandelCentrum) is MediConsult in staat om ook verzekerde zorg aan te bieden.

Of u in aanmerking komt voor vergoeding van een chirurgische behandeling verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en staat in uw polis. De mogelijkheid bestaat dat u niet voldoende aanvullend verzekerd bent voor de gewenste behandeling en derhalve geen of maar een gedeeltelijke vergoeding ontvangt van uw verzekeraar.

Om te beoordelen of een zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt, volgt MediConsult de “Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard” zoals deze door de zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering.

Onze plastisch chirurgen en uw huisarts zullen vervolgens beoordelen of u, medisch gezien, in aanmerking komt voor vergoeding van uw ingreep. Maar uiteindelijk beoordeelt uw zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt. MediConsult zal haar maximale medewerking geven om u in staat te stellen de door u gewenste behandeling voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Als uw zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor de door u gewenste behandeling, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het zal per verzekeraar en soort (aanvullende) verzekering verschillen wie vergoeding krijgt en wie niet.

Krijgt u geen vergoeding, dan kunt u overwegen de ingreep voor eigen rekening te laten uitvoeren. Onze plastisch chirurg kan u informeren over de kosten. U kunt ook overwegen uw behandeling gespreid te betalen.


Gespreid betalen
Mocht u niet direct de financiële middelen voorhanden hebben om de door u gewenste ingreep te laten verrichten dan kunt u via het MediConsult Beautybetaalplan de behandeling in termijnen betalen.
Beautybetaalplan (een initiatief van A1B Adviesgroep te Ede) kan u helpen met het realiseren van uw wensen, ongeacht om welke behandeling het gaat.

Beautybetaalplan doet u een aanbieding en zorgt ervoor dat de financiering verantwoord en op maat geregeld wordt. Zo kunt u zorgeloos uw behandeling ondergaan.

Klik hier voor meer informatie over het Beautybetaalplan.
1 Publicatie van VAGZ, Werkwijzer Plastische Chirurgie